Kravlista för e-mailfakturor

  • Fakturan bifogas som en fil i meddelandet
  • Filformatet ska endast vara PDF
  • Endast en faktura per PDF
  • Meddelandet kan innehålla flera PDF-fakturor, varje faktura ska då ligga i en separat fil
  • Bilagor i PDF-format kan bifogas fakturan i separata filer och ska då namnges med ”attach”, ”bilaga”, ”specifi” eller ”report” i filnamnet för att automatiskt kopplas till fakturan
  • Innehåller meddelandet bilagor som ska kopplas till fakturan, får meddelandet bara innehålla en faktura
  • Kontrollera så att fakturan inte är lösenordsskyddad

faktura@europrofil.se