Visa undersidor

Väggtabell CF

Laddar..

Presenterad ljudklass avser väggar med s 450 mm och s 600 mm. Maxhöjderna har beräknats utifrån en maximal utböjning om h/300 vid en horisontell linjelast om 0,5 kN/m applicerad mitt på väggen. Konstruktionernas delar förväntas samverka.

Förklaring till skivtyp:
A - 12,5 mm standardgipsskiva enligt EN 520
F - 15 mm brandgipsskiva enligt EN 520

Förändringar i skivmaterial
Förändring av en väggs uppbyggnad kan påverka dess brand- och ljudtekniska egenskaper negativt.

I de fall den inre gipsskivan i en tvålagskonstruktion byts ut mot t.ex. plywood, spånskiva, OSB eller liknande försämras ljudreduktionen med ca 1 dB om bytet görs på en väggsida och ca 3-4 dB om bytet görs på båda väggsidor.

Väggens brandtekniska egenskaper kan också påverkas negativt varför en brandkonsult bör rådfrågas.

Visa filter
Stängikon Stäng

Filtrera

Regeltyp
Min. brandklass
Min. ljudklass
Min. vägghöjd
Väggtjocklek
Skivtyp
Schaktväggar
Filtrera (${ filteredWalls.length })

Brandklass Ljudklass (R'w) Ljudklass (R'w+C50-3150) Väggtyp Max vägghöjd s 450 Max vägghöjd s 600 Väggtjocklek Skivtyp Typdetaljer Väggsnitt
${ wall.fireClass }
${ wall.rw } dB ${ wall.footnotes.rw }
${ wall.type }
${ formatFloat(wall.hMaxs450) } m ${ wall.footnotes.hmaxs450 }
${ formatFloat(wall.hMaxs600) } m ${ wall.footnotes.hmaxs600 }
${ wall.thickness } mm ${ wall.footnotes.wt }
${ wall.boardtype }
${ index } =