Lett og fleksibel konstruksjon

Ytterveggsprofiler

Ytterveggsprofiler er utviklet for å gi en lett og fleksibel konstruksjon med mulighet for å benytte ulike typer ytterveggskledning for å oppnå ønsket fasadeuttykk og fasadekledning. Med hensyn til fuktegenskaper, brannkrav og U-verdier er ytterveggsprofiler av stål rett valg.

Last ned prosjekterings- og monteringsveiledning
 • Ytterveggskinner
  • Ytterveggskinne UY

   UY slisset stålskinne/stålsvill for yttervegger. Slissene gir forbedret varmegjennomgangsmotstand- jo flere slisser, desto bedre motstand. UY kan også leveres uten slisser for annet formål.

   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   UY 120-1,0 3000 5251201 1,713 2 50 m
   UY 145-0,7 3000 5251450 1,358 2 50 m
   UY 145-1,0 3000 5251451 1,908 2 50 m
   UY 145-1,2 3000 5251452 2,385 2 50 m
   UY 145-1,5 3000 5251453 2,944 2 50 m
   UY 150-1,0 3000 5251501 25533191 1,947 2 50 m
   UY 150-1,2 3000 5251502 25533209 2,434 2 50 m
   UY 150-1,5 3000 5251503 25533217 3,003 2 50 m
   UY 170-0,7 3000 5251700 1,494 2 48 m
   UY 170-1,0 3000 5251701 2,104 2 48 m
   UY 170-1,2 3000 5251702 2,629 2 48 m
   UY 170-1,5 3000 5251703 3,237 2 48 m
   UY 195-0,7 3000 5251950 1,631 2 48 m
   UY 195-1,0 3000 5251951 2,299 2 48 m
   UY 195-1,2 3000 5251952 2,913 2 48 m
   UY 195-1,5 3000 5251953 3,531 2 48 m
   UY 198-1,0 3000 5271981 44810946 2,338 2 48 m
   UY 198-1,2 3000 5271982 44810954 2,962 2 48 m
   UY 200-1,0 3000 5252001 25533225 2,338 2 48 m
   UY 200-1,2 3000 5252002 25533233 2,962 2 48 m
   UY 200-1,5 3000 5252003 25533241 3,589 2 48 m
   UY 220-1,0 3000 5252201 48376697 2,495 2 48 m
   UY 220-1,5 3000 5252203 48376716 3,824 2 48 m
   UY 250-1,0 3000 5252501 30374425 2,729 2 48 m
   UY 250-1,2 3000 5252502 30374409 3,46 2 48 m
   UY 250-1,5 3000 5252503 30374417 4,176 2 48 m
  • Ytterveggsskinne med EPY-duk UYEP

   UYEP slisset stålskinne/ stålsvill med ferdigmontert EPY-duk for yttervegger. Slissene gir forbedret varmegjennomgangsmotstand- jo flere slisser, desto bedre motstand. UYEP kan også leveres uten slisser for annet formål.

   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   UYEP 120-1,0 3000 5261201 1,715 2 50 m
   UYEP 145-0,7 3000 5261450 1,377 2 50 m
   UYEP 145-1,0 3000 5261451 1,928 2 50 m
   UYEP 145-1,2 3000 5261452 2,405 2 50 m
   UYEP 145-1,5 3000 5261453 2,964 2 50 m
   UYEP 150-1,0 3000 5261501 25930132 3,022 2 50 m
   UYEP 150-1,2 3000 5261502 25930066 1,541 2 50 m
   UYEP 150-1,5 3000 5261503 25930173 2,15 2 50 m
   UYEP 170-0,7 3000 5261700 1,541 2 48 m
   UYEP 170-1,0 3000 5261701 2,15 2 48 m
   UYEP 170-1,2 3000 5261702 2,676 2 48 m
   UYEP 170-1,5 3000 5261703 3,284 2 48 m
   UYEP 195-0,7 3000 5261950 1,633 2 48 m
   UYEP 195-1,0 3000 5261951 2,301 2 48 m
   UYEP 195-1,2 3000 5261952 2,915 2 48 m
   UYEP 195-1,5 3000 5261953 3,533 2 48 m
   UYEP 198-1,0 3000 5281981 44811041 2,34 m
   UYEP 198-1,2 3000 5281982 44811056 2,964 m
   UYEP 200-1,0 3000 5262001 25930207 2,34 2 48 m
   UYEP 200-1,2 3000 5262002 25930090 2,964 2 48 m
   UYEP 200-1,5 3000 5262003 25931031 3,592 2 48 m
   UYEP 220-1,0 3000 5262201 2,497 2 48 m
   UYEP 220-1,5 3000 3,826 2 48 m
   UYEP 250-1,0 3000 5262501 30374433 2,731 2 48 m
   UYEP 250-1,2 3000 5262502 30377014 3,463 2 48 m
   UYEP 250-1,5 3000 5262503 30374441 4,178 2 48 m
  • Bøybar ytterveggsskinne EuroFlex UYEF

   Euroflex UYEF Fleksibel bøybar slisset stålskinne/ stålsvill med pakning for yttervegger. Slisser gir forbedret varmegjennomgangsmotstand. Pakningen tar opp ujevnheter

   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   UYEF 145/50-1,0 2800 3261451 27743830 6,076 4 stk
   UYEF 150/50-1,0 2800 3261501 30293120 6,2048 4 stk
   UYEF 170/50-1,0 2800 3261701 27743848 6,72 4 stk
   UYEF 195/50-1,0 2800 7,364 4 stk
   UYEF 200/50-1,0 2800 3262001 30293138 7,4928 4 stk
 • Ytterveggstender
  • Ytterveggstender CY

   CY slisset stålstender for yttervegger. Slissene gir forbedret varmegjennomgangsmotstand- jo flere slisser, desto bedre motstand. CY kan også leveres uten slisser for annet formål.

   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   CY 120-1,2 FRI 5201202 - 2,141 2 50 m
   CY 145-0,7 FRI 5201450 - 1,358 2 50 m
   CY 145-1,0 FRI 5201451 - 1,908 2 50 m
   CY 145-1,2 FRI 5201452 - 2,385 2 50 m
   CY 145-1,5 FRI 5201453 - 2,944 2 50 m
   CY 150-1,0 FRI 5201501 21291661 1,947 2 50 m
   CY 150-1,2 FRI 5201502 21291679 2,434 2 50 m
   CY 150-1,5 FRI 5201503 21291687 3,003 2 50 m
   CY 170-0,7 FRI 5201700 1,494 2 48 m
   CY 170-1,0 FRI 5201701 2,104 2 48 m
   CY 170-1,2 FRI 5201702 2,629 2 48 m
   CY 170-1,5 FRI 5201703 3,237 2 48 m
   CY 195-0,7 FRI 5201950 1,631 2 48 m
   CY 195-1,0 FRI 5201951 2,299 2 48 m
   CY 195-1,2 FRI 5201952 2,913 2 48 m
   CY 195-1,5 FRI 5201953 3,531 2 48 m
   CY 200-1,0 FRI 5202001 21291695 2,338 2 48 m
   CY 200-1,2 FRI 5202002 21291703 2,962 2 48 m
   CY 200-1,5 FRI 5202003 21291711 3,589 2 48 m
   CY 220-1,0 FRI 5202201 48376720 2,495 2 48 m
   CY 220-1,5 FRI 5202203 3,824 2 48 m
   CY 250-1,0 FRI 5202501 30553218 2,729 2 48 m
   CY 250-1,2 FRI 5202502 30553226 3,46 2 48 m
   CY 250-1,5 FRI 5202503 30553234 4,176 2 48 m
  • Ytterveggsstender, karm CYK

   CYK stålstender med færre slisser for yttervegger. Benyttes i hovedsak for en mer stabil innfesting av karmer. Slissene gir forbedret varmegjennomgangsmotstand- jo flere slisser, desto bedre motstand.

   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   CYK 145-1,5 FRI 2,944 2 50 m
   CYK 170-1,5 FRI 3,237 2 48 m
   CYK 195-1,5 FRI 3,531 2 48 m
   CYK 220-1,5 FRI 3,824 2 48 m
 • Beslag og tilbehør
  • Endeavstiver WSS

   WSS Slisset endeavstiver i stål benyttes til forsterkning og forankring av ytterveggsstendere. Anvendes alltid ved lengder over 2000 mm. WSS kan også brukes som innfestingsbrakett både på inner- og ytterveggsprofiler. Som innfestingsbrakett skrues WSS fast til stålprofilen den er montert på, og forankres til underlaget (betong, stål mm) med egnet festemidler.

   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   WSS 120-1,0 614120 48376735 0,134 50 stk
   WSS 145-1,0 614145 48374215 0,163 50 stk
   WSS 170-1,0 614170 48376746 0,192 50 stk
   WSS 195-1,0 614195 48374226 0,221 50 stk
   WSS 220-1,0 614220 48376754 0,25 50 stk