Vi som er i Europrofil er stolte og engasjerte i jobben vår,

og samholdet mellom kollegaer er godt – vi er ett team for heier hverandre frem.