Kortere montasjetid

Direktemontert, frittspennende eller nedforet himling.

Vi har profilsystem, tilbehør og konstruksjonsløsninger for de fleste formål, krav og behov. System for å ivareta rom for tekniske installasjoner i etasjeskille og krav til lyd mellom etasjeskille, finnes i vårt sortiment.

Arbeid med stålprofiler er lettere enn med trevirke, og funksjonelle løsninger gir kortere montasjetid. God planlegging av konstruksjons- oppbygging og valg av løsninger gjør jobben enkel og bidrar til økt HMS

Last ned prosjekterings- og monteringsveiledning
 • Lydbøyler
  • Lydbøyle LBA

   Lydbøyler er stålprofiler som benyttes for å forbedre bjelkelagets lydisolasjon.
   LBA er for innfesting til massive trebjelker og tilpasset S25 – 0,5 stållekt.

   Lydbøylene har ulik utforming for forskjellige innfestingsalternativer til bjelkelag. Og hver av bøyletypene er igjen konstruert for å benyttes til enten stållekter (S25-0,5) eller trelekter (48 mm bredde og min. 30 mm høyde).

   Last ned brosjyre
   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   LBA-1,5 - 64LA 21291513 0,1 100 - stk
  • Lydbøyle LBB

   Lydbøyler er stålprofiler som benyttes for å forbedre bjelkelagets lydisolasjon.
   LBB er for innfesting til massive trebjelker og tilpasset 48mm trelekt.
   Lydbøylene har ulik utforming for forskjellige innfestingsalternativer til bjelkelag. Og hver av bøyletypene er igjen konstruert for å benyttes til enten stållekter (S25-0,5) eller trelekter (48 mm bredde og min. 30 mm høyde).

   Last ned brosjyre
   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   LBB-1,5 - 64LB 28321917 0,1 100 stk
  • Lydbøyle LBC

   Lydbøyler er stålprofiler som benyttes for å forbedre bjelkelagets lydisolasjon.
   LBC er for innfesting til plant underlag i tak og tilpasset S25 – 0,5 stållekt.
   Lydbøylene har ulik utforming for forskjellige innfestingsalternativer til bjelkelag. Og hver av bøyletypene er igjen konstruert for å benyttes til enten stållekter (S25-0,5) eller trelekter (48 mm bredde og min. 30 mm høyde).

   Last ned brosjyre
   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   LBC-1,5 - 64LC 21291521 0,1 100 stk
  • Lydbøyle LBD

   Lydbøyler er stålprofiler som benyttes for å forbedre bjelkelagets lydisolasjon.
   LBD er for innfesting til plant underlag i tak og tilpasset 48mm trelekt.
   Lydbøylene har ulik utforming for forskjellige innfestingsalternativer til bjelkelag. Og hver av bøyletypene er igjen konstruert for å benyttes til enten stållekter (S25-0,5) eller trelekter (48 mm bredde og min. 30 mm høyde).

   Last ned brosjyre
   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   LBD-1,5 - 64LD 28321925 0,1 100 stk
  • Lydbøyle LBE

   Lydbøyler er stålprofiler som benyttes for å forbedre bjelkelagets lydisolasjon.
   LBE er for feste til CL eller ZL bjelke.
   Lydbøylene har ulik utforming for forskjellige innfestingsalternativer til bjelkelag. Og hver av bøyletypene er igjen konstruert for å benyttes til enten stållekter (S25-0,5) eller trelekter (48 mm bredde og min. 30 mm høyde).

   Last ned brosjyre
   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   LBE-1,5 - 64LBE 0,1 100 stk
  • Lydbøyle LBF

   Lydbøyler er stålprofiler som benyttes for å forbedre bjelkelagets lydisolasjon.
   LBF er for innfesting til I-bjelker og tilpasset 48mm trelekt.
   Lydbøylene har ulik utforming for forskjellige innfestingsalternativer til bjelkelag. Og hver av bøyletypene er igjen konstruert for å benyttes til enten stållekter (S25-0,5) eller trelekter (48 mm bredde og min. 30 mm høyde).

   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   LBF-1,5 - 64LBF 28277598 0,1 100 stk
 • Himlingsprofiler
  • Stålbøyle BS

   BS 45 er stålbøyler for skrufri kobling/montering av primærprofil P 45 og primærprofil S 25/ S 45 ved nedforing av himling. To stk bøyler pr kobling.

   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   BS 45 330060 28321909 0,005 100 stk
  • Primærprofil P

   P 45 primærprofil i stål som benyttes i kombinasjon med sekundærprofil S 25 eller S 45 for nedforing av himling. Primær- og sekundærprofilen kan festes til hverandre med sekundærbøyle BS 45.

   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   P 45-1,0 FRI 311045 25931098 0,571 8 320 m
   P 45-1,0 3600 311045 25931106 0,571 8 320 m
  • Sekundærprofil S

   S 25 og S 45 er sekundærprofiler i stål som benyttes i hovedsak som lekter til himling. S 45 gir større spennvidde enn S 25. Kan brukes sammen med lydbøyler og Akustikkprofilen AP+.

   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   S 25-0,5 3800 330025 24533499 0,5 8 320 m
   S 25-0,7 3800 330026 40489957 0,701 8 320 m
   S 45-0,5 3800 330045 26559583 0,665 8 320 m
  • Akustikkprofil AP+

   AP+ er en stålprofil for himling som gir kraftig forbedring av trinnlydisolering. Akustikkprofilen kan også benyttes på vegg for forbedret luftlydisolering.

   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   AP+ 25-0,56 3000 330050 47389194 0,679 8 120 m
 • EuroCeiling
  • Bæreprofil ECC

   ECC 45 Bæreprofil i stål benyttes som primær- og sekundærprofil for EuroCeiling.

   Last ned brosjyre
   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   ECC 45-0,56 4000 350100 46036718 0,484 6 300 m
  • Kantskinne ECU

   ECU 28 Kantskinne i stål for EuroCeiling. Festes langs tilstøtende vegger, med overkantskinne i nivå med underkant primærprofil.

   Last ned brosjyre
   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   ECU 28-0,56 3000 350103 46036722 0,4 10 - m
  • Tverrprofil ECCT

   ECCT 45 Tverrprofil i stål for EuroCeiling. Festes mellom sekundærprofiler ved behov for understøttelse av alle platekanter.

   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   ECCT 45-0,56 550 350114 46581863 0,2656 10 stk
   ECCT 45-0,56 850 350115 46581878 0,4105 10 stk
  • Teleskopisk beslag ECFH

   ECFH Teleskopisk beslag i stål for montering av stående bæreprofil i EuroCeiling. Nedforing fra takkonstruksjon til underkant sekundærprofil. Det teleskopiske beslaget består av en underdel henger (ECUH), en fasthenger (ECFH) og en splint (ECS).

   Last ned brosjyre
   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   ECFH 135 350120 46036896 0,023 100 stk
   ECFH 195 350121 46036934 0,04 100 stk
   ECFH 315 350122 46036945 0,062 100 stk
   ECFH 545 350123 46036953 0,1 100 stk
   ECFH 775 350124 46036964 0,139 100 stk
  • Teleskopisk beslag ECUH

   ECUH Teleskopisk beslag i stål for montering av stående bæreprofil i EuroCeiling. Nedforing fra takkonstruksjon til underkant sekundærprofil. Det teleskopiske beslaget består av en underdel henger (ECUH), en fasthenger (ECFH) og en splint (ECS).

   Last ned brosjyre
   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   ECUH 130 350110 46036843 0,045 100 stk
   ECUH 190 350111 46036858 0,067 100 stk
   ECUH 300 350112 46036862 0,094 100 stk
  • Splint ECS

   ECS Splint i stål til teleskopisk beslag for montering av bæreprofil i EuroCeiling. Nedforing fra takkonstruksjon til underkant sekundærprofil. Det teleskopiske beslaget består av en underdel henger (ECUH), en fasthenger (ECFH) og en splint (ECS).

   Last ned brosjyre
   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   ECS - 350113 46036877 0,005 100 stk
  • Skjøtebeslag ECCS

   ECCS skjøtebeslag i stål for skjøting av bæreprofil i EuroCeiling. Skjøt kan skje løpende og trenger ingen ekstra støtte.

   Last ned brosjyre
   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   ECCS 350104 46036737 0,067 50 stk
  • Koblingsbeslag ECK

   ECK koblingsbeslag i stål for sammenkobling av bæreprofil i tre nivå.

   Last ned brosjyre
   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   ECK 350105 46036741 0,034 100 stk
  • Nivåbeslag ECN

   ECN nivåbeslag i stål for sammenkobling av tverrprofil til bæreprofil i samme nivå.

   Last ned brosjyre
   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   ECN 350107 46036775 0,048 100 stk
  • Direktebeslag ECD

   ECD direktebeslag i stål for direktemontering av bæreprofil mot underlag.

   Last ned brosjyre
   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   ECD 350106 46036756 0,047 100 stk
  • Justerbeslag ECJ

   ECJ justerbeslag for montering av bæreprofilen med < 140 mm avstand fra tak/ bjelker.

   Last ned brosjyre
   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   ECJ 136 350108 46036794 0,039 100 stk
   ECJ 220 350109 46036805 0,06 100 stk
 • Patentbånd
  • Pendelbånd HPB

   HPB hullet pendelbånd/stålbånd som blant annet benyttes som nedforing av himlinger, der det ikke foreligger brannrisiko ovenfra.

   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   HPB-0,9 25m 661025 48019466 3,4 0 - rl
 • Beslag himling
  • Brakett IV-1,5

   IV-1,5 er en brakett for oppheng av primær og sekundærhimling eller lignende.

   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   IV 65-1,5 611050 21290952 0,05 100 400 stk
   IV 95-1,5 611100 21290978 100 400 stk
   IV 145-1,5 611150 21290994 0,098 100 400 stk
   IV 190-1,5 611200 21291000 0,134 100 400 stk
   IV 245-1,5 611250 28321768 0,172 100 400 stk
  • Nedforingsbeslag NB

   NB 200 er et nedforingsbeslag i stål som benyttes for nedlekting av himling for å gi rom for elektriske installasjoner på varm side av takkonstruksjon. 200mm nedforing fra 48mm brede trelekter.

   Last ned brosjyre
   Produktbilde
   Betegnelse Lengde EPN art.nr. NOBB nr. Vekt pr.enhet Ant. bunt Ant. pall Enhet
   NB 200-1,0 640001 44577638 0,22 94 stk