EuroCeiling er himlingssystemet for montering av nedpendlet himling.
Nye EuroCeiling er et videreutviklet himlingssystem fra Europrofil som tilbyr rask og effektiv bæreverksmontering med fokus på materialforbruk; og det benyttes kun samme verktøy som ved innfesting til underlag. Med ett fåtall komponenter kan rammeverket bygges i både ett og to nivåer, avhengig av krav og ønsker. EC-1 er betegnelsen når bære- og tverrprofilene er på ett og samme nivå. EC-2 er betegnelsen når primær- og sekundærprofilene er delt inn i to nivåer.

Med planlegging av innkjøp til prosjekt kan bruken av EuroCeiling effektiviseres optimalt. Profilene i systemet kan produseres og leveres i ønsket lengde fra 820 mm og opp til 7 m, gir raskere og mer effektiv montering kombinert med minimalt svinn.

Åpne link til mengdeberegning her

Produktoversikt EuroCeiling

Prosjekterings- og monteringsanvisning EuroCeiling