Nytt ytterveggskonsept

Bygg smartere yttervegger Ihht. Passiv-hus standard

Europrofil AS lanserer nå et nytt ytterveggskonsept hvor man skal kunne bygge smartere yttervegger i henhold til passivhusstandard. 

Prosjekterings- og mont. veiledning

Fra myndighetene etterlyser man innovative løsninger som kan effektivisere byggebransjen. Vi har i lenger tid jobbet med vårt nye ytterveggkonsept og presentere nå flere effektive måter å bygge yttervegger på. Med U- verdier er helt nede i 0,094W/m2K og med meget gode lydverdier, er dette konseptet ypperlig til bruk under fortettet utbygging nær trafikknutepunkter. Klimaet i Norge stiller strenge krav til utforming av bygninger og valg av materialer. Klimaendringene vil føre til mer ekstremvær, og bygningskonstruksjoner i deler av landet må tåle større påkjenninger, spesielt fuktpåvirkning. Her er det vårt konsept kommer inn.

De seneste årene har man sett en betydelig økning i fukt og råteskader på bygningsmassen i Norge. Til tross for dette, brukes stadig treverk i konstruksjoner hvor det ville være mye mer hensiktsmessig å bruke stålprofiler. Spesielt med tanke på at man da unngår risiko for råteskader, man slipper tidkrevende tørkeprosesser. Bestilling av stålprofiler i precut lengder gir lite svinn og lite avfall på byggeplass.

Stålstenderne skal ta mindre enn halvparten av plassen under transport.